ବୁଣା ବୁଣା ପାଇଁ କଷ୍ଟମ ସାଇଜ୍ କାରଖାନା ଯୋଗାଣ ଲାଇକ୍ରା ସ୍ପାଣ୍ଡେକ୍ସ ଆଚ୍ଛାଦିତ ସୂତା |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ମଡେଲ୍ ସଂଖ୍ୟା: SCY |

ପ୍ରକାର: ସ୍ପାଣ୍ଡେକ୍ସ ସୂତା |

ସାମଗ୍ରୀ: ପଲିଷ୍ଟର / ଲାଇକ୍ରା |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ସୂତା ମୁକ୍ତ ନମୁନା |

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ

ସାମଗ୍ରୀ: ପଲିଷ୍ଟର ଏକକ ଆଚ୍ଛାଦିତ ସୂତା | ନାଇଲନ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଆଚ୍ଛାଦିତ ସୂତା |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ: 2020 / 12F, 2020 / 24F, 2020 / 36F | 2070 / 24F, 2070 / 36F, 2070 / 68F |
2030 / 24F, 2030 / 36F, 2030 / 48F | 3070 / 24F, 3070 / 36F, 3070 / 68F |
2075 / 36F, 2075 / 48F, 2075 / 72F | 4070 / 24F, 4070 / 36F, 4070 / 68F |
3075 / 36F, 3075 / 48F, 3075 / 72F |
4075 / 36F, 4075 / 48F, 4075 / 72F |
OEM & ODM: ସମର୍ଥନ
ରଙ୍ଗ: ଧଳା / କଳା / ରଙ୍ଗ (ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାର)
ବ୍ୟବହାର: ଚୋପା, ବୁଣା, ଚୋପା, ଗ୍ଲୋଭସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ |
ସକ୍ ସୂତା |

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂତା |

空 包

ବାୟୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ ସୂତା |

କପା

ସୂତା ସୂତା |

橡筋 线

ରବର ସୂତା |

高 弹 丝

ପଲିଷ୍ଟର DTY |

ନାଇଲନ୍ ସୂତା |

ନାଇଲନ୍ ସୂତା |

3-1

ଫ୍ୟାନ୍ସି ସୂତା |


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ: