କାରଖାନା ହୋଲସେଲ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ପାଣ୍ଡେକ୍ସ ଲାଇକ୍ରା ସୂତା ପଲିଷ୍ଟର ରବର ସୂତା ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ମଡେଲ୍: ରବର |

ପ୍ରକାର: ସ୍ପାଣ୍ଡେକ୍ସ ସୂତା |

ସାମଗ୍ରୀ: ସ୍ପାଣ୍ଡେକ୍ସ / ପଲିଷ୍ଟର |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ସୂତା ମୁକ୍ତ ନମୁନା |

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ

ରବର ଆଚ୍ଛାଦିତ ସୂତା | ପଲିଷ୍ଟର ରବର ସୂତା | ଲାଟେକ୍ସ + ପଲିଷ୍ଟର DTY | 90 # 100 # 110 #
ସ୍ପାଣ୍ଡେକ୍ସ + ପଲିଷ୍ଟର DTY |
(ଦୁଇଥର ଆବୃତ ସୂତା)
90/75/75

100/75/75

110/75/75

ନାଇଲନ୍ ରବର ସୂତା | ଲାଟେକ୍ସ + ନାଇଲନ୍ DTY | 100 #
MOQ 500 KGS
ରଙ୍ଗ ଧଳା / କଳା / ରଙ୍ଗ (ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାର)
ବ୍ୟବହାର ବୁଣା, ବୟନ, ଚୁଡ଼ି, ଗ୍ଲୋଭସ୍, ଆଣ୍ଠୁ ଇତ୍ୟାଦି |
ରବର ସୂତା |
ସକ୍ ସୂତା |

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂତା |

空 包
22
高 弹 丝
କପା

ବାୟୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ ସୂତା |

ସ୍ପାଣ୍ଡେକ୍ସ ଆଚ୍ଛାଦିତ ସୂତା |

ପଲିଷ୍ଟର DTY |

ସୂତା

ସୂତା କାରଖାନା |

12
13
11

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ: