ବୟନ ପାଇଁ ହଟ ବିକ୍ରୟ ବାୟୁ ଆବୃତ ପଲିଷ୍ଟର ACY ସୂତା ସ୍ପାଣ୍ଡେକ୍ସ ସୂତା |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ମଡେଲ୍ ସଂଖ୍ୟା: ACY |

ପ୍ରକାର: ସ୍ପାଣ୍ଡେକ୍ସ ସୂତା |

ସାମଗ୍ରୀ: ସ୍ପାଣ୍ଡେକ୍ସ / ପଲିଷ୍ଟର |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ସୂତା ମୁକ୍ତ ନମୁନା |

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ

ଉତ୍ପାଦର ନାମ: ପଲିଷ୍ଟର ବାୟୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ ସୂତା |
ଶ Style ଳୀ: ବାୟୁ ଆବୃତ ସୂତା (ACY)
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ: 2075 / 36F, 2075 / 48F, 2075 / 72F |
3075 / 36F, 3075 / 48F, 3075 / 72F |
4075 / 36F, 4075 / 48F, 4075 / 72F |
2020 / 24F, 2020 / 36F, 2015 / 12F |
2030 / 24F, 2030 / 36F, 2030 / 48F |
ସାମଗ୍ରୀ: ପଲିଷ୍ଟର / ସ୍ପାଣ୍ଡେକ୍ସ ସୂତା |
OEM & ODM: ସମର୍ଥନ
ରଙ୍ଗ: ଧଳା / କଳା / ରଙ୍ଗ (ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାର)
ବ୍ୟବହାର: ଚୋପା, ଗ୍ଲୋଭସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ବୁଣାକାର |
ସକ୍ ସୂତା |

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂତା |

ପଲିସିଟର DTY |

高 弹 丝

ସ୍ପାଣ୍ଡେକ୍ସ ଆଚ୍ଛାଦିତ ସୂତା |

22

ରବର

橡筋 线

ସୂତା

କପା

ସୂତା କାରଖାନା |

13
12
11

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ: