କମ୍ ମୂଲ୍ୟ 10 ମିମି ପିପି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ପିନ୍ ପୋଷାକ ଚୋପା ଟ୍ୟାଗ୍ ବନ୍ଧୁକ ପାଇଁ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଆକାର: 10 ମି.ମି.

ସାମଗ୍ରୀ: ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ / ନାଇଲନ୍ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା

ଉତ୍ପାଦର ନାମ: ଟ୍ୟାଗ୍ ପିନ୍ |
ସାମଗ୍ରୀ: ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ / ନାଇଲନ୍ |
ଆକାର: ୧୦ ମି.ମି.
ପ୍ୟାକେଜ୍: 10000pcs / box, 20box / carton |
ଆକାର ପରିସର: 8mm ~ 40mm

1. ଏହି ପ୍ରକାରର ଟ୍ୟାଗ୍ ପିନ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟେ |

2. ଟ୍ୟାଗ୍ ପିନ୍ 8 ମିମିରୁ 40 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଲେବଲ୍ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ |

3. ଏହି ଟ୍ୟାଗ୍ ପିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ପୋଷାକ, ତଉଲିଆ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଲେବଲ୍ ଟାଙ୍ଗିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

10 ମି
10-2
4

ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |

ଟ୍ୟାଗ୍ ବନ୍ଧୁକ |
୧
3

ଅନ୍ୟ ଟ୍ୟାଗ୍ ପିନ୍ |

8

ପ୍ୟାକେଜ୍ ଏବଂ ସିପିଂ

ଭଲ ଟ୍ୟାଗ୍ ପିନ୍ - 10000pcs / box, 20boxes / ctn
ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟ୍ୟାଗ୍ ପିନ୍ - 5000pcs / box, 40boxes / ctn |
ଟ୍ୟାଗ୍ ବନ୍ଧୁକ - 1pcs / box, 100pcs / ctn |
ଟ୍ୟାଗ୍ ଛୁଞ୍ଚି - 5pcs / box, 250pcs / ctn |

包装

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ: